Vlado Dracula

Lidé se od nepaměti něčeho bojí, většinou toho, co neznají a neumí si vysvětlit. V minulosti hlavně nevzdělaní lidé hledali ve všem nadpřirozeno. A dnes? Ze strachu je dobrý byznys. Točí se stovky kilometrů výborných hororů až po ty nejhorší škváry. I tento žánr má svou klasiku - Tanz Der Taufen (Evil Dead), Nightmares, Howling, The Burning... A všemu vévodí filmy o upírech. Námět Draculy byl zpracován snad již stokrát. B. Lugosi, Ch. Lee a G. Oldman jsou ti nejlepší filmoví upíři všech dob.
Kde se ale vzali, tihle hrdinové noci, které provází kvílení vlků, mlha a strach? Zmínka o nich už je od dávného věku. Jsou nalézány hroby, kdy pohřbeným byla před uložením do rakve useknuta hlava, ústa naplněna kameny, těla proklány ztrouchnivělými kůly... Proč? Částečně lze tyto jevy vysvětlit lidskou nevzdělaností. Jsou lidé, kteří upadají do těžkého transu - bezvědomí, které se podobá smrti. Tito lidé byli pohřbeni často zaživa a když v hrobce procitli, pokoušeli se dostat ven. Z hřbitova se ozývaly rány, jak bojovali o cestu za sluncem za svobodou. Většinou marně. Když se hrobka otevřela pro dalšího nebožtíka, ležely pozůstatky u dvěří, od kterých tento nedobrovolný vězeň čekal vykoupení. Vesničané nechápali, jak mohl mrtvý vstát a připisovali to posmrtnému životu (lékařská věda byla tehdy na bodě nula, ostatně ani dnes není vůbec nic známo, jak to vypadá za "řekou Styx"). Aby uchránili sebe, znemožnovali mrtvým tímto způsobem návrat. Proč ale jsou nacházeny celé vymřelé vesnice, kde všechny pozůstatky nesou známky této exhumace? Necháme teď dohadů, byly jsou a budou věci mezi Nebem a Zemí. Vampýr - upír, ohromný netopýr, který létá za noci a pije krev, aby žil. Někde v tropických pralesích žijí obrovští netopýři (je jich pár stovek druhů), kteří se takto chovají. V noci přilétávají v ohromných hejnech do dobytčích ohrad, kde parazitují na dobytku. Ten je ráno nalezen vysílen a slabší kusy i mrtvy. Ale že by bral lidskou podobu? Kde vznikla tato pohádka, kterou se straší dospělí lidé a je to opravdu jen pohádka??
Literární otec všech upírů je zcela neznámý spisovatel Bram Stocker s románem Dracula. Zastavme se maličko u této knihy, než se budeme věnovat hlavní postavě - samotnému vládci Temnot, jeho jasnosti hraběti Dráculovi.
Bram Stocker NIKDY nic jiného nenapsal předtím ani potom! Kniha je psaná formou deníku - je to opravdový deník, stal se tento děj, nebo jeho část někdy a někomu? Není bez zajímavostí, že deník dokonale přesně uvádí dny, kdy byl úplněk, dobu, kdy vycházelo a zapadalo slunce a to v době, kdy astrologie nebyla na této výši! Stocker situuje svůj román do jiného století, než ve kterém žil, nemohl tedy úplňky a východy slunce zažít sám! Proč napsal pouze jen jednu knihu a nikdy nepokračoval dál?! Jeho vzdělání ani nebylo na úrovni tohoto bestseleru! Diktoval mu knihu někdo, kdo toto zažil? Opsal něčí deník, který se mu dostal do rukou? Postava Draculy je opravdová a jeho legenda i díky Bramu Stockerovi a F.Coppolovi nesmrtelná... Vlad Tepes - opravdový Dracula.
Mluvme teď o tom opravdovém Drákulovi, z masa a kostí. Pojďme opět na toulku do stínů minulosti. Začneme u jeho otce. Opravdový Dracula byl princ, který žil ve Wallachii, jménem Vlad Draculea. Narodil se v roce 1431 v Transylvánském městě Sighisoarav v Rumunsku (německy Schassburg). Toto město leží asi 40 mil od Bristita. Jeho dům je označen deskou, která říká, že Dracula zde žil v letech 1431 - 1435. Jeho matka, princezna Cneajna pochází z dynastie Musatin z Moldávie. Vzdělává malého Draculu pomocí svých pannen. Otec Draculy měl milenku Caltunu, s kterou má taky syna Vlada. Ta odchází do kláštera, kde přijímá jméno Eupráxia. Tento bratr Vlada byl později znám jako Vlad - mnich.
Otec Vlad Dracula byl autoritou každého německého města v tomto regionu. Byl slavný Turkobijec, který ubránil celý Balkán před vpádem a masakrem Půlměsíce. Za jeho činy mu patřilo uznání i římského krále Zikmunda Lucemburského. Jeho vliv sílil v roce 1431, kdy se stává princem Wallachie a zakládá Řád draka - tajné vojenské a náboženské bratrství, které má chránit katolictví před kacíři vytvořenými Zikmundem. Dalším cílem Řádu je postavit ohromnou armádu Křižáků na obranu proti Turkům, kteří obléhají Balkánský poloostrov.
Vlad se v politice angažoval tím způsobem, že všechny významné politiky ohnul a zavázal ke svému velkému nepříteli sultánu Muradovi II. Byl rozporuplný a často stál po jeho boku v krutých bojích proti svému vlastnímu lidu. Sultán mu pro jeho zradu nikdy nevěřil a nachystal na něj a jeho syny léčku. Vlad je obviněn ze zrady a aby mohl zůstat živ, musí opustit své dva syny (narodil se mu mezi tím další syn Rado) - kteří museli zůstat ve vězení sultána v roce 1442.
A teď víc o Draculovi - synovi. Tyhle 3 roky vězení, zanechaly na jeho charakteru víc než hluboké stopy... Drácula se už nebál lidské přirozenosti, přestal se bát smrti. Pochopil, že jeho otec se do něčeho namočil, pochopil, že může kdykoliv zemřít a že politika je nečistá, morálka neexistuje. Naučil se turecky a šel pro potěšení sultána do harému. Jeho spoluzajatci říkali, že se stává brutálním, mstivým a zrádným. Vlado zakotvil do svého života 2 důležité body. Určil si směr, kterým chtěl jít a nikdy nikomu nevěřit. Pohrdal bratrem, který byl slaboch a byl zcela pod vlivem Turků a stává se i spojencem Murada II. Životní filozofie se Vladovi potvrzuje, když umírá roku 1447 jeho otec zrazen Joaem Huniadym a Draculuv bratr nejprve oslepl a pak uhořel zaživa. To byly události, které ho natolik ovlivnily, že roku 1448 prchá z paláce. Přebírá trůn ve Wallachii, odchází do Moldávie a vládne s princem Bogdadem, jehož syn Estavo je jeho bratrancem. Dracula byl v exilu do roku 1451 dokud nebyl Bogdam brutálně zavražděn. Vrací se zpět do Transylvánie a stává se z něho nesmiřitelný nepřítel Půlměsíčního králoství a vlastně všeho živého. V Transylvánii poznává Hunyadinu, který se stává jeho velikým učitel a rádcem v boji proti Turkům. Zná všechny jejich válečné lsti a pasti, kterým ho naučí. Dracula šel od vítězství k vítězství a nechává za sebou zpustošenou a mrtvou zem. Legenda praví, že u města Brasov nechal všechny zajaté napíchnout za živa na kůly, kde pomalu na slunci vykrváceli. Sám měl postaven stůl mezi těmito morbidními sloupy, kde jedl a pil. Celé okolí zamořil nesnesitelný zápach z tisíců rozkládajících se mrtvol. Nechal si ke stolu pozvat návštěvu. Pokud tato návštěvy projevila nad zápachem slabost, Dracula jí nemilosrdně propíchnul. Pokaždé pravil, že jen tak zůstane návštěva déle, aby si zvykla na smrad. Není divu, že byl neustále celý od krve a zde je asi vznik legendy, že pil krev.
Nikdo už nezjistí, kolik Dracula umučil a nabodl na kůl lidí, ale statistiky této doby říkají, že Vlado zabil více jak 20 000 mužů, žen a dětí. To znamená víc, než padlo ve slavné Bartolmějské noci v Paříži o století později, kdy Kateřina Medicejská zmasakrovala protestanty. Kníže Temnot umírá roku 1476.
V Rumunsku ale dodnes Drakulu pokládají za národního hrdinu za jeho podporu proti německým, tureckým a ruským tradicím a utlačovatelům. Ve Wallachii je Vlad opěvován v mnoha písních. Hlavně ve vesnici pod jeho restaurovaným hradem, který je tu jako turistická senzace. Jsou hrdí na jeho činy, ačkoliv se nikdy nestaral o způsob, jakým bojuje...

Draculova filmografie:

Nosferatu. (němý) (1922)
Dracula. 1931
Vampyr. 1932
The Vampire Bat. 1933
The Mark of the Vampire. 1935
Condemned to Live. 1935
Dracula's Daughter. 1936
The Devil Bat. 1940
Spooks Run Wild. 1941
Le Vampire. 1943
Son of Dracula. 1943
Dead Men Walk. 1943
Return of the Vampire. 1943
House of Frankenstein. 1944
House of Dracula. 1945
Isle of the Dead. 1945
The Vampire's Ghost. 1945
Devil Bat's Daughter. 1946
Dr. Terror's House of Horrors. 1946
Valley of the Zombies. 1946
Abbott & Costello Meet Frankenstein. 1948
The Thing from Another World. 1951
Old Mother Riley Meets the Vampire. 1952
Dracula Istanbulda. 1953
Plan 9 from Outer Space. 1956
The Vampire. 1957
Blood of Dracula. 1957
Not of this Earth. 1957
I, Vampire. 1957
The Return of Dracula. 1958
The Horror of Dracula. 1958
Blood of the Vampire. 1958
Curse of the Undead. 1959
The Brides of Dracula. 1960
House on Bare Mountain. 1962
Kiss of the Vampire. 1963
The Last Man on Earth. 1964
Dr.Terrors House of Horrors. 1964
Dracula - Princ of Darkness. 1965
Devils of Darkness. 1965
Billy the Kid vs. Dracula. 1966
Queen of Blood. 1966
Blood Bath. 1966
Dr. Terror's Gallery of Horrors. 1966
Dark Shadows. 1966-71 (Tv Serial)
The Fearless Vampire Killers (Dance of the Vampires) 1967
A Taste of Blood. 1967
Dracula Has Risen from the Grave. 1968
The Blood of Dracula's Castle. 1969
The Blood Beast Terror. 1969
Taste the Blood of Dracula. 1970
Count Dracula. 1970
Count Yorga, the Vampire. 1970
Blood of Frankenstein. 1970
Lust for a Vampire. 1970
The Vampire Lovers. 1970
Countess Dracula. 1970
Scars of Dracula. 1970
Guess What Happened to Count Dracula. 1970
House of Dark Shadows. 1970
The Omega Man. 1971
The Velvet Vampire. 1971
The Return of Count Yorga. 1971
Grave of the Vampire. 1972
Blacula. 1972
Dracula's Saga. 1972
Captain Kronos - Vampire Hunter. 1972
The Deathmaster. 1972
In Search of Dracula. 1972
The Night Stalker. 1972
Dracula, A.D. 1972. 1972
Scream, Blacula, Scream. 1973
Crypt of the Living Dead. 1973
Dracula (or Bram Stokers Dracula). 1973
Lady Dracula. 1973
Blood for Dracula. 1973
The Legend of the Seven Golden Vampires. 1974
Immoral Tales. 1974
Old Dracula. 1974
Vampyres (Daughters of Dracula). 1975
Mary, Mary, Bloody Mary. 1975
Deafula. 1975
The Rocky Horror Picture Show. 1975
Dracula and Son. 1976
Doctor Dracula. 1977
Martin. 1977
Rabid. 1977
Dracula's Dog. 1978
The Satanic Rites of Dracula. 1978
Count Dracula. 1978
Count Dracula: The True Story. 1979
Vampire. 1979
The Curse of Dracula. 1979
Nocturna, Grandaughter of Dracula. 1979
Nosferatu, the Vampire. 1979
Dracula. 1979
Bram Stokers Dracula. 1979
Love at First Bite. 1979
Thirst. 1979
Mama Dracula. 1979
Salem's Lot. 1979
Dracula's Last Rites. 1980
Vincent Price's Dracula. 1982
The Keep. 1983
The Hunger. 1983
Dracula Blows His Cool. 1983
The Evil Dead. 1983
Transylvania 6-5000. 1985
Fright Night. 1985
Dracula Exotica. 1985
Once Bitten. 1985
Vamp. 1986
The Understudy: Graveyard Shift II. 1987
The Lost Boys. 1987
Near Dark. 1987
Evil Dead 2: Dead by Dawn. 1987
The Lost Boys 1987
Dance of the Damned. 1988
Not of This Earth. 1988
Fright Night Part II. 1988
Return to Salems Lot. 1988
My Best Friend is a Vampire. 1988
Waxwork. 1988
Vampire in Venice. 1988
Dracula's Widow. 1988
Vampires Kiss. 1988
Sundown: The Vampire in Retreat. 1988
To Die For. 1988
Daughter of Darkness. 1989
Nightlife. 1990
Dark Shadows. 1990
Red Blooded American Girl. 1990
Children of the Night. 1991
Subspecies. 1991
Forever Knight. 1991
I, Desire. 1991
To Die For 2: Sons of Darkness. 1991
Waxwork II: Lost in Time. 1991
The Reflecting Skin. 1991
Buffy the Vampire Slayer. 1992
To Sleep with a Vampire. 1992
Innocent Blood. 1992
My Grandfather is a Vampire. 1992
Tale of a Vampire. 1992
Bram Stoker's Dracula. 1992
Dracula: Fact or Fiction? 1992
Dracula Rising. 1993
Return of the Living Dead III. 1993
Interview with the Vampire. 1994
Vampires. 1996