Castle Party - Bolków, Polsko 30. 7. 2000

Foto: Joanna Pruszyńska